MAA New England Chapter


MAA New England Chapter Committee

2021-2023

President: Chandra Dev Mandal

Sr. Vice President :Radhe Shayam Yadav

Vice President :Jayanti Sah

Secretary: Santosh Yadav

Treasurer: Namrata Sah

spokesperson-Manoj Sah

Board Members:

Sangeeta Karna

Gunja Sah

Sila sah

Archana sah

Saroj Chaudhary

Kausal Yadav

Babita Yadav

Arbinda Sah

Pooja Yadav

Advisor:

Lal mahaset

Sanjiv Sah

Ajay Kuswaha

Malti sah

Tek Nayaran Yadav

Pradeep shah

2018-2021

President- Lalkishor Mahaseth

Vice-Presidents- Debnath Mahato and Pradip P. Sah

General Secretary- Sanjeev Sah

Treasurer- Sanjeev Sah

Joint-Treasurer- Bharat Karmacharya

Spokeswomen- Gunja Sah

Members- Bimal Yadav, Shiva Kumar Thakur, Rubi Mandal, Sunita Sah, Punam Yadav, Anika Yadav, Sumitra Sah, Anjali Mahaseth, Abhishek Mahaseth, Swamikali Mahato, Kavita Karmacharya, Saroj Chaudhary, Kaushal Kishore Yadav

Advisors- Arbind Sah, Jap P. Sarraf, Bikram Sah, Umesh P. Sah

© 2019-2020 Madheshi Association in America. All Right Reserved.
Design & Developed By: Acme Smart Technology Pvt. Ltd.