MAA DFW Chapter


MAA DFW Chapter Committee:

2021- 2023

President: Pinky Yadav

Senior Vice-President: Brijendra Sah

Vice-President: Pradip Sah

Secretary: Gauri Prasad Yadav

Treasurer: Chandan Chaudhary

Joint-Treasurer: Devendra Yadav

Members: Rajiv Kushuwa, Narendra Yadav, Niraj Shah, Gita Shah, Omkar Thakur, Rajan Sah, Rashi Sah, Ravi Yadav, Krishna Sah, Abhinandan Yadav

Advisors: Gopal Swarnakar, Sushil Chaudhary, Manish Gupta.

2017- 2021

President: Dr. Umesh Yadav

Vice-President: Pinky Yadav

Secretary: Saroj Sangam

Joint Secretary: Devendra Yadav

Treasurer: Pradip Sah

Joint-Treasurer: Pramod Ray

Members: Sabita Mandor, Rajiv Kushuwa, Narendra Yadav, Niraj Shah, Ram Gupta, Gita Shah, Rakesh Yadav, Rajesh Gupta, Puspa Yadav, Jivan Prakash Yadav, Sanjay Sharma

Advisors: Gopal Swarnakar, Sushil Chaudhary, Manish Gupta.

© 2019-2020 Madheshi Association in America. All Right Reserved.
Design & Developed By: Acme Smart Technology Pvt. Ltd.