MAA California Chapter


MAA California Chapter Committee

President- Dinesh Shah

Vice-President- Jay Yadav

Secretary- Sant Shah

Joint-Secretary- Sheema Saxena

Treasurer- Anamika Chaudhary

Members- Vaglal Kapar, Sharwan Kumar, Archana Rauniyar, Mukesh Thakur, Ranjit Saxena, Deep Jyoti Keshri Shah

Advisors- Suman Gupta, Dr. Biplav Yadav; Binaykant Chaudhary, Shreeta Yadav

© 2019-2020 Madheshi Association in America. All Right Reserved.
Design & Developed By: Acme Smart Technology Pvt. Ltd.